foto kosmologie

Radostná kosmologie I, 1998, instalace, rytá kresba, zinek, 42x60 cm

foto kosmologie

Radostná kosmologie II, 1998, instalace, rytá kresba, zinek, 42x60 cm

foto kosmologie

Radostná kosmologie VI, 1998, instalace, rytá kresba, zinek, 42x60 cm

foto kosmologie

Radostná kosmologie, 1998, instalace, rytá kresba, zinek, 42x60 cm